کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 22) زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلم

دریافت فایل صوتی

من آنم که ره را به رویِ تو بستم ***** دلِ اهلِ بیتِ پـیـمـبـر شـکـسـتم
نگیرد اگر دستِ لطفِ تو دستم ***** دگر رو به درگاهِ که آورد حُر؟
************** بند دوم **************
بیا بگذر از من که من روسیاهم ***** پشیمانم و اشک و آهم، گواهم
ببخشا تو بر من، بده تو پناهم ***** دگر رو به درگاهِ که آورد