کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 24) وداع سیدالشهدا با حضرت زینب

دریافت فایل صوتی

دگر خـداحافظ ای خـواهـرِ برگـزیـده(2) **** به چهره دیگر میفشان گلاب از دو دیده
که وقت جانبازیِ من به میدان رسیده(2)
********* بند دوم ***********
دگر حـلالـم کن ای خـواهـر مهربانم(2) **** بـرو به خیـمه کـن پـرستاریِ کـودکـانم
کـه از افـق آفـتـاب شهـادت دمـیـده