کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 25) شب سوم شهادت سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

زمین کرب و بلا امشب، قتلگه یا صحن گلستان است؟
که دیگر رویِ زمین پر نقش و نگار از خون جوانان است
شبِ سوّمِ شاهِ خوبان است (2)
********* بند دوم ***********
نشان از گلشن اگر خواهی،یک نظر برجسمِ شهیدان کن
که بر جسمِ هر یکی بینی، چه گلها از زخمِ پیکان است
شبِ سوّمِ شاهِ خوبان است (2)