کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 27) دفن شهدای کربلا

دریافت فایل صوتی

ای قومِ بنی اسد*** این پاره پاره جسد
فرزند پیمبر است *** نورِ دلِ حیدر است
این پیکرِ لاله گون***کُافتاده به خاک و خون
قاسم گلِ احمر است «نورِ دلِ حیدر است»
********* بند دوم ***********
این قطعه قطعه بدن ***کاواره بود زوطن
عبّاسِ دلاور است *** نورِ دلِ حیدر است
این قامتِ چاک چاک ** کافتاده