کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۲۹) ذکر مصیبت شهادت طفلان مسلم بن عقیل

دریافت فایل صوتی

دو عـزیـزِ نـازنـیـن(۲)**** مَه جبین و بی قرین
یـادگـارِ مُـسـلم انـد****آن سفیرِ شاهِ دین(۲)
********* بند دوم ***********
دو یتیمِ دل غمین (۲)****بی پناه و بی مُعـین
دو گُــلِ مــحـمّــدی ****پرپر از جفا و کین (۲)