کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 31) شهادت فرزندان حضرت زینب و عبدالله بن جعفر

دریافت فایل صوتی

از خسرو دین یارب **** رخصت طلبد زینب
از بــهـر عـزیـزانش **** دو نو گــل خندانش
مولا یا حسین مظلوم
******* بند دوم *******
آمــادۀ جـانـبــازی **** در راه ســرافـــرازی
گردیــده جوانانش **** دو شمع شبستانش
مولا یا حسین مظلوم