کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 36) شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام

دریافت فایل صوتی

شکفته غنچۀ بهار باغ ایمان علی اصغر
سپرده جان نازنین به کام عطشان علی اصغر
ماه منیرم؛علی اصغر ناخورده شیرم علی اصغر
******* بند دوم *******
ز کودکی چنان طریق بنده گی طی نمودی ای جان
که تیره شد ز همت تو عقل و عرفان علی اصغر
طفل صغیرم علی اصغر ناخورده شیرم علی اصغر