کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 39) زبانحال حضرت زینب با امام علیه السلام

دریافت فایل صوتی

حسین جان برادر ببین حالِ زارم (2)*****ایا جان خواهر سخن با تو دارم
به جز کودکانم عزیزی ندارم ***** که سازم فدایِ تو ای جانِ زینب
************** بند دوم **************
دو لاله زِ گلزارِ ختمِ رسولان (2) ***** برای دفاع از تو و دین و قرآن
مهیّایِ جانبازی ای جانِ جانان ***** به قربانِ رویت عزیزانِ