کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره 44) زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

حسین جان حُرِّ نالانم (2)*****غریقِ بحرِ عصیانم
شها بخشا گناهانم ***** پشیمانم پشیمانم
************** بند دوم **************
گر اول ره به تو بستم (2) ***** دلِ اطفالِ تو خستم
به مهرت چون که پیوستم***** گرفتی از کرم دستم