کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۵۰ ) ذکر مصائب شام غریبان سیدالشهدا

دریافت فایل صوتی

این شامِ غم انجام ***** کز گردشِ ایّام (۲)
زد شعله به جان، آتشِ هجرانِ حسینی ***** گویا که بُوَد، شامِ غریبانِ حسینی (۲)
************** بند دوم **************
اجسادِ شهیدان ***** چون پارۀ قرآن (۲)
بر خاک و بپا نالۀ طفلانِ حسینی ***** کن گریه که شد شام غریبان حسینی(۲)