کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۵۴ ) زبانحال سیدالشهدا در شهادت حضرت عباس علیهم السلام

دریافت فایل صوتی

یک نظـر کن، ساقی لـشکرم، یار و غـم پـرورم، ای برادر
که فـتاده، تـشـنـه لـب به حـرم، نـازنـین اصغـرم، ای بـرادر
شده مضطر، اهل خیمه یکسر؛ از حال پسرم، ای برادر (2)
************** بند دوم **************
رخـصتـم ده، سـیـّد و سـرورم، نـورِ چشـمِ تـرم، ای برادر
روم از شـط، بـهـر طـفـل حـرم، تا که آ