کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۵۸ ) ذکر مصاپب سوم عاشورای حسینی

دریافت فایل صوتی

زِ جور و کین، شیعه دل غـمـین، وا محـمدا از غمِ حـسـین (ع)
که بی‌مـعیـن، با دلِ حـزین، کـودکـانِ بی هـمـدمِ حــسیـن (ع)
( تن پاک اولیا رها شد به کربلا )(۲)
************** بند دوم **************
سیـه به تن، در غـم و مـحن، دیـدۀ تـر از ماتـمِ حـسـیـن (ع)
صلایِ آزادی وشـرف ، نقـشِ هـر