کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۱) زبانحال حضرت رباب در شهادت علی اصغر

دریافت فایل صوتی

طفل نازنین مایه ی قرارم علی جان *****برده ای ز دل صبر و اختیارم علی جان
در حرم توئی شمع شام تارم علی جان(۲)
«لائی لائی ای اصغر من ای تو غنچه ی پرپر من » (۲)
************** بند دوم **************
سوز تشنگی میزند به جانت شراره *****از عطش مکن اینچنین به مادر نظاره
من تو را به بابا حسی