کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۵) زبانحال سیدالشهدا در شهادت حضرت علی اکبر

دریافت فایل صوتی

نوجوان اکبرم، آرام جانم تو بودی (2) ***** رفتی و روز من، چون شام ظلمت نمودی
داغت زد، آتش به جانم علی جان ***** امید مادر، جوانم علی جان(2)
************** بند دوم **************
قامت خواهرم، از داغ هجران شکسته (2) ***** دل غمین بهر تو، با چشم گریان نشسته
دیگر از این غم، نمانم علی جان ***** امید