کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۶) زبانحال سیدالشهدا در شهادت حضرت علی اصغر

دریافت فایل صوتی

اصغرم، توئی بلبل حرم (۲) ***** همچو گل تو پرپر برابرم
تو شمع شبستان احمدی،***** «گل گلستان محمدی» (۲)
************** بند دوم **************
پاره شد، زِ پیکان گلویِ تو (۲) *****غرقِ خون، چرا گشته روی تو؟
بمیر از این غصه مادرت، ***** ببیند اگر پاره حنجرت (۲)