کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۹) زبانحال سیدالشهدا در وداع با اهل خیام

دریافت فایل صوتی

خدا حافظ ای اهلِ بیتِ رسول (2) ***** خدا حافظ ای دخترانِ بتول
شما را سپارم به لطف خدا ***** که خود کرده‌ام این شهادت قبول (2)
************** بند دوم **************
حلالم کن ای خواهرِ خونجگر (2) ***** دگر برنمی گردم از این سفر
برو کن پرستاری کودکان ***** مبادا شود کودکی در به در (2)