کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۷۰) زبانحال سیدالشهدا در شهادت حضرت عباس علیهم السلام

دریافت فایل صوتی

ای ابوفاضل برادر، ای سپه سالارِ لشکر ***** از وفا در خیمه بنگر، کودکان خشکیده حنجر
بهرِ طفلان بجو راهِ چاره، ***** «بر عزیزان تو بنما نظاره» (۲)
************** بند دوم **************
خواهد عبّاسِ دلاور، رخصت ای فرزندِ حیدر ***** نوگلِ زهرای اطهر، بهرِ آب ای میر و سرور
جانبِ علقمه کن اشاره، ***