کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۷۱) زبانحال حضرت حر با سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

من حُرَّم و عـنــوان کـــنم، کلامی؛ کلامی (۲) ***** ای خســـروِ خوبان به من امامی؛ امامی
دارم به گوشـــم حلقۀ، غلامـــی، غلامــــی ***** عفوم نما، کوه سخا، حسین جان ، حسین جان
************** بند دوم **************
شــرمند ام، رَه بـستــه‌ام، اگــر بر؛ رویِ تو (۲) ***** بر گشته ام، با خجلت فراوا