کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۷۲) زبانحال حضرت قاسم با سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

من از فرس فتادم، عمو حسین جان ***** بیا برس به دادم، عمو حسین جان (۲)
قاسمم، من که بابا ندارم ***** سر را بر پایِ تو می گذارم
ادرکنی « جانِ عمو، عمو جان » (۲)
************** بند دوم **************
حسن را نورِ عینم، عمو حسین جان ***** در آه و شور و شینم عمو حسین جان (۲)
هستی تو، هم عمو هم پدر