کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۷۳ ) زبانحال حضرت عباس با سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

بیا مولا، بیا مولا، که علقمه دارد تماشا ***** اگر قابل نباشم من، بیا به احترامِ زهرا
کمک کن ای دوایِ دردم ***** تا دورِ مادرت بگردم
حسین حسین حسین حسین جان (۲)
************** بند دوم **************
برادر جان، بیا میدان، ببین به خاک و خون فتادم ***** خجل هستم، من از طفلان، اَخا بیا برس به داد