کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۷۴ ) زبانحال حضرت عباس با سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

آه ای برادرجان بیا، روشن شود چشمان من ***** این مشکِ خالی را ببر، کاتش زند بر جانِ من
حسین جانم، غلامت را، در این هنگامه دریاب ***** من از طفلان، خجل گشتم، که دادم وعدۀ آب
برادر جان، برادر جان، برادر جان، برادر
************** بند دوم **************
ای تکیه‌گاهِ لشکرم، اینگونه آسوده مخواب *****