کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سقائی ( سبک شماره ۷۶ ) ذکر مصاپب شهادت حضرت قاسم علیه السلام

دریافت فایل صوتی

اهل حرم بیایید، قاسم رَوَد به میدان ***** از بهرِ او بگیرید، گلاب و عطر و قرآن
من می کنم دعایش، شما آمین برایش ***** شاید که زنده مانَد، من بشنوم صدایش
"او نورِ هر دو عِین است، ذکرلبش حسین است" (۲)
************** بند دوم **************
زینب بیا زِ خیمه، بنگر گُلِ حسن را****