کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه پانزدهم )

دریافت فایل صوتی

این جلسه شامل مباحث: صفات حروف استفال و استعلاء و فرق هریک با هم و نوع تلفظ صحیح آن ها