کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


زمزمه امام زمانی در شهادت حضرت زهرا ( خلج)

دریافت فایل صوتی

تمام عمر خود در جستجویم *************** که شاید یک نشانی از تو جویم
گرفتم در بغل زانوی غصه ****************** زبــان حـــال قلبــم را بگویم