کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه نوزدهم )

دریافت فایل صوتی

این جلسه شامل مباحث: احکام تفخیم، تغلیظ و ترقیق؛ حروف آن ها و نحوه تلفظ صیح آن در لفظ جلالۀ الله