کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیستم)

دریافت فایل صوتی

این جلسه شامل مباحث: احکام تلفظ حرف « راء» و موارد تفخیم و ترقیق در تلفظ آن