کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


سرود ولادت امام هادی علیه السلام

با صفـاتر شد بهشت دین و مکـتب *** جـام دلـهـا شـد ز خوشحالی لبـالـب
نـوۀ سـلطـان بـه دنـیـا آمـد امـشـب ** تـهـنـیـت یا اُمّ ابـیهـا
ذکـر ما نـام خـوشِ دلـبـر *** چشم مَلَک ز شعف شد تر
دیـده گـشـوده به این دنـیـا ***هـــادیِ آل پــیــغـــمــبــر
خوش آمدی پسر زهرا، خوش آمدی پسر زهرا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

صلِّ علی محمد ابن الرضا خوش آمد *** امـامِ هــادی آمــد، نورِ خدا خوش آمد
بر قلب اهل عالم، با وَجد و شور و شادی*** تـابـیـده در ذلـحـجّـه، نـورِ امامِ هـادی
از بـرکـتِ قــدومِ، امــامِ اهـلِ ایــمـان*** شهر مدینه امشب، شد رشک باغ رضوان
او که فلک از یُمنِ، میلاد او دلشاد است *** قنداقه اش به دستِ، آقا امام جواد است

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

به دلـهـا آمـد، شـوق دمـادم **** مدیحه خوان شد،تمامِ عـالَم
میـخـوانـم آیـۀ نـور و تـبــارک **** میلاد حضرتِ هادی مبارک
وقـتِ سُــرور اهـــل ولا شـد **** عـیـد میـلاد ابن الـرضا شـد
جانم فدای امام هادی، جانم فدای امام هادی

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

مــژدۀ رحـمـت آمـــد از عــالـم بـــالا **** ابن الـرضای دوّمـیـن آمـد به دنـیـا
عـالـم امـکـان هـمه گـلـبـاران شـده **** چـشمۀ رحمت جاری و روان شده
نور امامت جلوه و عیان شده، ای عزیز زهرا
امـام هـادی سـیـدی، خـوش آمـدی

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

امام هادی مسموم کین شده ***** بهر عزایش دل ها حزین شد
فاطمه گرید در عزای او ***** سامرا گشته کربلای او
آه و واویلا ، آه و واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

دلخـون و مضـطـرم، دارم از دنیـا میرم **** بی صدا میسوزم و، بین غربت می میرم
سنگیـنِ بغـض غم، بسته راه هر نفس **** مثل مـرغی میزنم، بال و پـر کـنج قـفس
خسته ام ای خدا، از شهر سامرا **** می شوم راحت از این غـصه ها
درموجی ازبلا، می زنم دست وپا **** شـعـلـه زد بر جـانـم زهـر جـفـا
واویـلا واویــلا؛ واویـلا واویــلا؛ واویـلا واویــلا؛ واویـلا واویــلا (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

تو کوچه های سامرا ، پیچیده بوی کربلا ***** امام هادی کشته شد ، از کینه و ظلم و جفا
آه با سوز سینه ، دلش حزینه ***** روضه ی مادر میخونه یاد مدینه
شد قلب شیعه از غم ، امام هادی پر شرر ***** مهدی شده صاحب عزا ، حضرت زهرا خونجگر
آه امام هادی

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

(به سبک پوشیده رخت سیه)
یا حجـت بن الحـسن ای نـور دیـده***** عــزای جــدّ غـریـب تـو رســیــده
ای اُمــیــد هــمــه ســرت سـلامت ***** مـهــدیِ فــاطــمـه سـرت سـلامـت
واویــلا واویــلا آه و واویــلا (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

(به سبك دلا پر غمه یا فاطمه)
امام متقی یا سیدی ، یا علیَ النّقی یا سیدی
ای عزیز زهرا ، جون ما فداته ***** عشق سینه زنها ، صحن سامراته
شیش گوشتون صفایی داره آقا آقا آقا آقا
شمیم کربلایی داره آقا آقا آقا آقا
یا امامِ هادی

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

بــر لـبِ عــالَــم نــغـــمــۀ شــادی ***** آمــده دنــیـــا حــضــرت هــــادی
آمــــده جـــان جــــوادُ الائــــمــــه*****روح و ریــحــان جـــوادُ الائــمــه
پیــچــیــده در کــلّ فضــا، گــلبــانــگ یــابـن الــرّضـا
ای امامِ انـس و جــان خوش آمدی*****مقــتــدای مهــربــان خــوش آمدی
نــغــمـۀ لب هــمــه عــالــم ایــنــه ***** جـدّ صاحب الــزّمان خــوش آمدی
سیدی یا سیدی ابن الرّضا، سیدی یا سیدی ابن الرّضا، سیدی یا سیدی ابن الرّضا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

جهان هستی تمامی شده غرقه در شور و شعف***** امامِ هادی به دنیـا بیامد بَه بَه از این شعف
آمده روح وفا ،کعبۀ جـود و سخا **** ذکر لبهایم شده ،سیدی ابن الرّضا
سیدی ابن الرّضا، سیدی ابن الرّضا، سیدی ابن الرّضا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

ترانه خوان هر بلبل در چـمـن شد**** فــرخنــده میــلاد ابــوالحـسـن شـد
پیچیده در جهـان گــلبانـگِ شــادی**** آمــده بــه دنــیــــا امــــامِ هــــادی
مــولا و رهبــر آمــد، خــوش آمـد جــدّ مـنـتَــظَـر آمــد، خــوش آمــد
خوش آمدی یا امامِ هادی؛ خوش آمدی یا امامِ هادی

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام هادی علیه السلام

تو امیــر ســامرایی من گــدای ســامرایم **** به خدا در حسرت صحن و سرای سامرایم
امــامُ المُتّقین، علــیِ چــارمین ***** بُوَد شش گوشه ات، بهشت اهل دین
مـدد ابن الرّضـا، مـدد ابن الرّضـا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

غریب سامرا جانم فدایت****بمیرم ای گل زهرا برایت
ز زهر فتنه ها جان داده ای تو **** که شهر سامرا شد کربلایت
تو روشنای دلهایی ، تمام هستی مایی ، گل پرپر زهرایی
فدای غصه و غمهای تو آقا **** گرفت آتش ز سر تا پای تو آقا
آه ، واویلاواویلاواویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

ســوم شــهــر اللّه رسیــده*****گوش جان بانگ غم شنیده
شد روان از دیده اشک غربت ، در عزای خورشید ولایت
سامرا گشته دارالمصیبت
سیدی امام هادی، سیدی امام هادی

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

به چشمم ره گریه وا شد*****چه شور و بساطی به پا شد
به یاد عزیزان زهرا ***** دلم راهی سامرا شد
عجب سامرای غریبی*****حریمش به رتبه رفیع است
بسوزد دل گریه کن ها*****که قدری شبیه بقیع است
ازین داغ عظمی ، زند ناله زهرا***** واویلا واویلا ، واویلا واویلا
واویلا واغربتا واغربتا واغربتا (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام هادی علیه السلام

سوم شهرُالله، عالمی برای سروری عزاداره
از چــشمهـا بـاران ِ درد و غـصــه مـی بـــاره
چشم عالَم ، گشته گریان*****ســامــرا شد،بیت الاحزان
از غمِت هر دلی مدهوشه، میشه این دلای بی توشه، معتکف کنار شش گوشه
سیدی یا امام هادی

دریافت فایل صوتی