کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره 26) خروج کاروان اهل بیت از کربلا

در کـنـــار تـنِ شـاه خــوبـانِ **** گفت زینب به صد شور و افغان
خیزو بین حالتم ای حسین جان*** عـازم شـامم و چـشمِ گـریان
« با همه کودکان و اسیران» (۲)
********* بند دوم ***********
خـیـز و بـر گـو به اکـبـر بیـاید **** تا سـوارم به مـحـمـل نمـاید
دستِ خود را ابالفضل گشـاید**** در بغـل گیـرد آن