کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره 37) مصائب عطش در شب عاشورا

ز کربلا شد امشب
ز جور عدوان؛ نوای طفلان؛ ز خیمه برپا ؛ به عرش اعلا
صدای یارب یارب
رسد به کیوان؛ به کام عطشان؛ غریب و تنها عزیز زهرا
******* بند دوم *******
رسیده جانها بر لب
همه عزیزان، به چشم گریان؛ ز ظلم اعدا؛ به فکر فردا
دگر چه سازد زینب
در این بیابان؛ به قلب سوزان؛ غریب و تنها عزیز زهرا