کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ شانزدهم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ریشه یابی روضه های غلط و تحریفی، شیوه های شیوع روضه های غلط،