کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره ۵۳ ) زبانحال حضرت رباب در شهادت علی اصغر

علی اصغر چون گل تو پژمردی (2) ز بی آبی جانا تو افسردی
توئی جانباز عطشانم، که افشانم، خونت به میدانم
بخواب ای شیرِخوار اصغر، علی لای لای علی جانم (2)
************** بند دوم **************
تو خفته‌ای بر دامن مادر (2) گل یاسم از کین شدی پرپر
تو ای شمع شبستانم، شدی پرپر، در پیش