کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

ذکر سقائی ( سبک شماره ۶۰ ) زبانحال حضرت زینب در شب عاشورا

ای نور کبریائی، دلم شکسته امشب***** شده شب جدایی، دگر برایِ زینب (2)
در کنار من، یکدم از وفا نشین ***** چون قرارِ من رفته از دل غمین
ای برادرم، حق معین و یارِ تو (۲)
************** بند دوم **************
پناهِ آلِ طاها، تویی در این بیابان ***** شوی به عصرِ فردا، اسیرِ قومِ عدوان (۲)
زینب حزین