کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه پانزدهم )

این جلسه شامل مباحث: صفات حروف استفال و استعلاء و فرق هریک با هم و نوع تلفظ صحیح آن ها