کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه بیست و دوم)

این جلسه شامل مباحث: احکام تلفظ حرف « راء» ساکن موارد دو وجهی و استثناء