کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و دوم )

این جلسه شامل مباحث: احکام ادغام کامل و ادغام ناقص در تلاوت قرآن کریم