کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: تصویری

آموزش تجوید قرآن توسط استاد ستوده نیا ( جلسه سی و سوم )

این جلسه شامل مباحث: احکام مد و انواع آن ( مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض ) موارد مد متصل در تلاوت قرآن کریم