کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: قرآن

اطلاعات و نکات قرآنی ( بخش اول)

گروه : اطلاعات قرآنی

نکات و اطلاعات  کلی در مورد قرآن

قرآن کریم دارای صد و چهارده ( ۱۱۴) سوره ؛ سی (۳۰ ) جزء ؛ صد و بیست ( ۱۲۰) حزب؛ شش هزارو دویست و سی و شش ( ۶۲۳۶) آیه می‌باشد. در مورد تعداد کلمات اختلاف است لذا  کتب مختلف اعداد (۷۷۷۰۱) و ( ۷۷۴۷۳) و ( ۷۷۹۳۴) ( ۷۷۸۰۷) را نوشته اند. در مورد تعدا حروف، هر یک از حرکت های تلاوت قرآن ( ــَــِـــُـــًـــٍــٌـــــّــــ ) همزه و ساکن هم اختلاف نظر وجود دارد که با توجه به اینکه دانستن یا ندانستن این اطلاعات از اهمیت چندانی برخوردار نیست از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم .

مشخصات سور قرآن :

۱ـ از ۱۱۴سوره  قرآن  ۸۶ سوره مکی ( یعنی قبل از هجرت پیامبر از مکه به مدینه  نازل شده ) و ۲۸ مدنی است (  یعنی بعد از هجرت نازل شده ) که کوچکترین سوره ی قرآن،سوره ی کوثر با ۳ آیه  و بزرگترین سوره ی قرآن سوره ی بقره با ۲۸۶ آیه است.

 

قواعد روخوانی قرآن ( بخش پنجم)

گروه : روخوانی

 خواندن از ابتدای همزه ی وصل:

در بخش حروف ناخوانا با همزه ی وصل آشنا شدیم و دانستیم  زمانی که در میان ۲ کلمه قرار گیرد خوانده نمی‌شود و فقط  کلمه ی اول و دوم را به هم وصل می‌کند. مانند: وَالمِیزَان.

در این بخش می‌آموزیم اگر از ابتدای همزه ی وصل تلاوت آغاز شود، همزه ی وصل با چه حرکتی  خوانده می‌شود.

۱- در کلماتی که همزه ی وصل ( ا ) همراه ( ل) می‌باشد در صورت خواندن از ابتدای آن کلمه، ( ا ) با حرکت فتحه (ــَــ ) خوانده می‌شود مانند: الحَمدُلِلَه که خوانده می‌شود اَلحَمدُلِلَه

قواعد روخوانی قرآن ( بخش چهارم )

گروه : روخوانی

حروف نا خوانا

حروف ناخوانا حروفی هستند که نوشته می‌شوند ولی خوانده نمی‌شوند.همانطور که می‌دانید مادرزبان فارسی هم چنین قاعده ای داریم مانند: خواندن، خواستن، خواهر، خواهش . در این کلمات حرف (و) نوشته شده است ولی خوانده نمی‌شود.
در قـرآن كـریـم نیزحروف ناخوانا وجود دارد. چهار حرف (و، ى ،ا ،ل ) بعضى وقتها خوانده
نمی‌شوند، و براى اینكه با موارد خوانا، اشتباه نشود آنها را بدون علامت می‌نویسند.
با این چهار حرف كلمه (والى ) ساخته اند تا همیشه در ذهن بماند. در اینجا ماحروف ناخوانا را به ۶ دسته تقسیم کرده ایم که در زیر با آنها آشنا
می‌شویم.

قواعد روخوانی قرآن ( بخش سوم)

گروه : روخوانی

کلمات در عربی به کمک صداها و علامات خوانده می‌شوند. که در بخش دوم باصداها آشنا شدیم در اینجا با علامات در قرآن آشنا خواهیم شد.

۱ـ علامت سکون:
گاهی حرف هیچ یک ازصداهای کوتاه و کشیده را ندارد، در این صورت روی حرف علامت سکون ( ـْ )
می‌گذارند، و به آن حرف ساکن (بی صدا) گفته می‌شود. از آنجا که حرف ساکن را نمی‌توان به تنهایی خواند، با کمک حرف صدادار قبلش در یک بخش خوانده می‌شود.

 مانند: اَنْ ـ خُذْ ـ مِنْ ـ كُنْ ـ لَمْ ـ ذُقْ ـ قُلْ ـ قُمْ

نـكـتـه : هـرگـاه بـعـد از صـداى (ـَ ) ، (واو) یا (یاء) بیاید كه داراى سكون باشد (واو) و (یاء) باید به نرمى خوانده شوند. مانند: كیف ـ غیر ـ یوم ـ سوف

قواعد روخوانی قرآن ( بخش دوم)

گروه : روخوانی

صداها(حرکات)در قرآن

در تلفظ و خواندن حروف و کلمات قرآن، صداها نقش مهمی دارند. کلیه کلمات در زبان عربی با شش صداخوانده می‌شوند. درواقع صداها امکان تلفظ صحیح کلمات را برای ما فراهم می‌کند. و تلفظ کلمات رابرای ما امکان پذیر می‌سازند. صداها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱-صداهای کوتاه ( ــَــِــــُــ )

۲-صداهای کشیده(  ـَـ ا ،  ـِـ ی ،  ـُـ و )

قواعد روخوانی قرآن ( بخش اول )

گروه : روخوانی

آشنایی  باحروف الفبای عربی

برای خواندن قرآن کریم باید با حروف الفبای زبان عربی آشنا شویم.همانطور که میدانید الفبای زبان فارسی با الفبای زبان عربی اشتراکات زیادی دارد که این بزرگترین امتیاز فارسی زبانان در فراگیری قرآن است.حروف عربی مانند حروف فارسی به دو شکل بزرگ وکوچک نوشته می شوند و از این نظر هیچ گونه تفاوتی با حروف فارسی ندارند،تفاوت حروف فارسی وعربی در تعداد آنهاست چهار حرف (پ،چ،ژ،گ)در الفبای عربی وجود ندارد.هر یک از این 28 حرف،دارای نامی است که بایدبه آن نام خوانده شود.در جدول زیر با حروف ونام انها آشنا میشویم.