کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سینه زنی شهادت امیر المؤمنین علیه السلام

علی آنکه مهر فروزان، کشد از جمالش خجالت***** عـلی آنکه با تـیـغ فـتـنه، فـدا شـد به راه عـدالـت
عـلی آنکه در جـلـوۀ او، نـمایـان شـده نـور داور ***** کسی که بُوَد در نگاهش، رعـیّـت یکـی با بـرادر
عـلـی نـور ایــمـان ********* عـلی اصـل قــرآن
بُــود ایـن نـــوایــم********* علی جان علی جان
یـا حـیـدر؛ یا مـرتضی یا مـرتضی یا مـرتضی (4)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شام غریبان امیر المؤمنین علیه السلام

عـالم و آدم بر لـب ذکـر یـا حـیـدر دارد ***** گـوئیا کـوفه امشب مـاجـرا در سر دارد
شد خـزان چمن، بـاغ اهل ولا ***** فرق شاه نجف، شد ز کینه دو تا
میزند آتش به جان‌ها غصه‌ها و غم های تو ***** ساقی کوثر تو هستی عالمی خونبهای تو
علی ‌علی، مولا حیدر**علی ‌علی، مولا حیدر**علی ‌علی، مولا حیدر**علی ‌علی، مولا حیدر

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امیر المؤمنین علیه السلام

گرید سما گـوید زمین یاعـلی، یاعـلی***** نوحه کـند روح الامین یاعـلی، یاعـلی
کعبه به تن کرده لباس عزا***** یا اهل عالم قتل المرتضی
تَهَدَّمَت والله اَرکانُ الهُدی***** یا اهل عالم قتل المرتضی

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امیر المؤمنین علیه السلام

بر پا گـردیـده محشر****** ذکر لبـهـا شد حـیـدر
از تیغ کـین دو تا شد ****** فـرق سـاقـی کــوثــر
حاجت روا شـد حـیـدر یا رب****** کـاسـۀ خـون شد چـشـم زیـنب
واویلا حیدر حیدر حیدر،واویلا حیدر حیدر حیدر،واویلا حیدر حیدر حیدر

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شام غریبان امیر المؤمنین علیه السلام

داغِ دلِ خـسـتـه جـلی شـد ***** شـام غـریـبـان عـلـی شـد
آه ازین غـربت بی‌کـرانـه ***** فرقِ بشکسته، دفـنِ شبانه
یـا عـلـی یـا عـلـی یـا عـلـی جـان (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امیر المؤمنین علیه السلام

نــدارم طـاقـت چــشـم تــر تـو ****** نشسته خاک غربت بر سر تو
شوم راحت ز غمها زینب من ****** روم در پیـش زهـرا مـادر تـو
تو می‌مانی و غمهایت * فدای سوز صدایت * به سوزد این دل برایت (2)
ز بعد رفـتــنم بـابـا شوی تـنها****** تو می‌مانی و درد غربت و غمها
ای، عـلی جان علی جان علی جان ** مظلوم‌ عـلی جان علی جان علی جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امیر المؤمنین علیه السلام

گـشته جـاری اشـک زهـرا***** خـورده ضربت فـرق مولا
ذکر عالَم به چشمان گـریان***** یا عـلی یا عـلی یا عـلی جان
ای شـهـیـد ره دین و قـرآن ***** یا عـلی یا عـلی یا عـلی جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امیر المؤمنین علیه السلام

نـالـه داریم امشـبی با چـشم گـریان ***** ذکر لب‌ها گـشـته با حـال پـریـشان
خورده ضربت بر سرِ شمس عدالت ***** کز ازل بود، در دلش شوق شهادت
یا علی جان یا علی جان یا علی جان

دریافت فایل صوتی

سرود عید سعید غدیر خم

مـا که مـسـکـیـنـان درگـاه امـیـریـم **** به حـریــم آل پـیـغـمـبـر فــقــیـریـم
سرخـوش از جـام تـولای غـدیـریم، شُکرُ لله، الحمدُلله (2)
فـاتح خـیـبر و سیـف الله**** شـده وصـیّ رســول الله
ذکـر لـب عـالمـیـن ایـنه****عـلـی عـلـی یـا ولـیّ الله
علی علی یا ولیّ الله، علی علی یا ولیّ الله، علی علی یا ولیّ الله

دریافت فایل صوتی

سرود عید سعید غدیر خم

عـیـد غــدیـر و عـیــد ولایـت **** تـابـیـده بـر دل نـور هــدایـت
شد نازل از ربّ آفاق و اَنجُـم **** آیـۀ اَکــمَـلـتُ لَــکُـم دیـنُــکــم
در دست احـمد، دستان حـیدر **** کامل شد دیگر، کار پیـغـمبـر
ساقیِ کوثر، مولا یا حیـدر...

دریافت فایل صوتی

سرود عید سعید غدیر خم

عید تکمیل دین؛ عید حقّ الیقین**** عـیـد نـورالـمـبـیـن تهـنـیـت بـاد
که شده در غدیر، بر دو عالم امیر**** سـروری بـی قـرین تهـنـیـت باد
مـولای من یا عـلی مـولا *** ابالحسن یا عـلـی مولا
مـولا مـولا یا علی مـولا، مـولا مـولا یا علی مولا(2)

دریافت فایل صوتی

سرود عید سعید غدیر خم

عید تکمیل دین؛ عید حقّ الیقین**** عـیـد نـورالـمـبـیـن تهـنـیـت بـاد
که شده در غدیر، بر دو عالم امیر**** سـروری بـی قـرین تهـنـیـت باد
مـولای من یا عـلی مـولا *** ابالحسن یا عـلـی مولا
مـولا مـولا یا علی مـولا، مـولا مـولا یا علی مولا(2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت حضرت علی علیه السلام

لیلةُ القدر است و دیـده گـشتـه گـریان **** یا علی گـفـتیم و دل شد بیت الاحـزان
غرق خون منبر و محراب **** در جِنان فـاطمه بی تاب
یا علی یا علی مولا؛ یا علی یا علی مولا؛ یا علی یا علی مولا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت حضرت علی علیه السلام

غـم از حال و روزم بُود منجلی***** بـســوزد دلــم در عــزای ولــی
زنـم نـالـه چون کـودکـان یـتـیـم **** که ضربت رسیده به فرق عـلی
علی یا علی یا علی یا علی؛ علی یا علی یا علی یا علی (2 )

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

شد داغ دل از حـد فزون، آه و واویـلا آه و واویلا
محراب و مسجد لاله گون آه و واویلا آه و واویلا
گویم با چـشمِ تر، یا حـیـدر یا حـیـدر ***** مظلوم علی مظلوم علی یا علی مولا

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

شد داغ دل از حـد فزون، آه و واویـلا آه و واویلا
محراب و مسجد لاله گون آه و واویلا آه و واویلا
گویم با چـشمِ تر، یا حـیـدر یا حـیـدر ***** مظلوم علی مظلوم علی یا علی مولا

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

شد داغ دل از حـد فزون، آه و واویـلا آه و واویلا
محراب و مسجد لاله گون آه و واویلا آه و واویلا
گویم با چـشمِ تر، یا حـیـدر یا حـیـدر ***** مظلوم علی مظلوم علی یا علی مولا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت حضرت علی علیه السلام

ای امامِ متّـقـین؛ مولا علی؛ مولا علی؛ مولا علی؛ مولا
یا امیرَالمؤمنین مولا علی؛ مولا علی؛ مولا علی؛ مولا
عالَم چون قـطره در دریـای ولایت***** قــبــلـۀ عــاشـقــان ایــوانِ طـلایـت
روشنیِ راهِ دین مولا علی؛ مولا علی؛ مولا علی؛ مولا
یا امیرَالمؤمنین مولا علی؛ مولا علی؛ مولا علی؛ مولا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت حضرت علی علیه السلام

در مسیر دین و ایمان؛ بر مهر علی دل بستیم **** شکر حق که مثل خوبان؛ محبین مولا هستیم
یـا حـیـدر
نـور یکـتـا عـلی مولا **** ای بی همتا علی مولا
یـار طاهـا عـلی مـولا**** جان زهـرا عـلی مولا
جان زهرا علی مولا؛ جان زهرا علی مولا (2 )

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت حضرت علی علیه السلام

با مدد از حـیـدر، شور شرف دارم ***** به این دل محزون،شوق نجف دارم
به لـطـف ثـارالله، وَ حـضرت زهـرا ***** شــده نـوای مـن، ابـالـحـسـن مولا
ابالحسن مولا، ابالحسن مولا، ابالحسن مولا، ابالحسن مولا (2

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای شهادت حضرت علی علیه السلام

آمـد شب اشـک و بُـکـا***** شــام عـزای مـرتـضی
دلـهـا پــریـشــان اسـت***** شــام غــریــبــان اسـت
********************
مولا به سوز و زمـزمـه***** مهـمان شده بر فـاطـمه
هـر دیـده گـریـان است***** شــام غــریــبــان اسـت

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

سیل غم آمد در دل حـیـدر***** امشب مهمان تک یل خیبر
بعد ازامشب درکنار یاور خود ***** عقـده دل وا کند با کـوثـر خود
یــاد روزای ، مــدیـنه ***** یاد مسمار یاد سینه
واویلا علی؛ واویلا علی؛ واویلا علی؛ واویلا

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

بر درد هجران مبتلایم *****گـریـانِ داغ مـرتـضایم
شب قدر سوّم دل منجلی شد ***** عـزادار غـم مـولا عـلی شد
واویلا واویلا آه و واویلا

دریافت فایل صوتی

زمزمه ای شهادت حضرت علی علیه السلام

من شکسته بالم، شد لحـظۀ وصالم*****مانده ام پس از تو، زهرا نما حلالم
بی تو از مدینه، به سینه، یک شعله دارم تا ابد
ماجرای کوچه، به کوفه، بر قلب من خنجر زند
از غم فراقت، ز داغت، افتاده در محراب خون
سویت ای بهارم، قرارم، آیم به روی لاله گون
همسرت را دگر، همره خود ببر ***** طاقـت مــن رفــتــه دیــگــر

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

دوبـاره سردِ كـوفـه، راوی دردِ كـوفه***** درد دلاشو با چاه، می خونه مردِ كوفه
غم و غصه ها با، دلش شده گـلاویز
بارانیـه چشمهاش، شبـیه ابـر پایـیـز
می خونه با آه و، با ناله ای غم انگیز
خـدا حـافـظ ای كوفه ای شـهـر غـم **** كـه در كـام من كـرده ای زهـر غم
واویـلا، امـان از غـربت علی (3)

دریافت فایل صوتی

نوحۀ شهادت حضرت علی علیه السلام

مسـجـد کـوفـه، مـاتـم سرا شد***** مظلوم عـالـم، حاجـت روا شد
در همه عالم، محشر به پا شد ***** فرق حیدر با، ضربه دوتا شد
واویلا حیدر؛ واویلا حیدر؛ واویلا حیدر؛ واویلا حیدر

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

امشب خـدا از خـانـه اش جـلـوه نـموده***** از چـهـرۀ وجه الله اش پـرده گــشــوده
رکن حرم شد چون گل شکوفا ***** در بیت حـق کن حق را تماشا
صاحب بیـت داور خوش آمد ***** حیدر خوش آمد حیدر خوش آمد
مولا علی جان؛ مولا علی جان؛ مولا علی جان؛ مولا علی جان

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

شادی به لشگر درد و غم غالبه/میلاد علی بن ابیطالبه
اومد/یاور و یار نبی اکرم/اومد/صاحب عزیز اسم اعظم
حیدر/سَروَره/صفدره/ساقی ِ/کوثره
حرم قشنگ شیر خدا/مکه و مدینه و کربلا
وعده ی من و شما ایشالا/نجف الاشرف و ایوون طلا
یا علی علی علی یا حیدر...

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت حضرت علی علیه السلام

امام ِ همه دنیا،ساقی جام کوثر
خوش آمدی یا مولا،علی علی یا حیدر
نور هُدا،شیر خدا،خوش آمدی مولا
علی علی،یا امامَ المتّقین
علی علی،یا ولیَ المُسلمین
علی علی،یا امیرَ المؤمنین
یا حیدر یا حیدر یا مولا

دریافت فایل صوتی

سرود عید سعید غدیر خم

مست بــادۀ غــدیــر و عــاشق مــولاییـم ***** سائــل وادی لطف حــیــدر و زهــرایـیم
تـهـنـیـت عیــد ولایت به هـمـه ***** میکنم از دل و جان این زمزمه
صلــه ای به ما بده یا فــاطـمه
علی جان یا مولا یا مولا یا مولا؛ علی جان یا مولا یا مولا یا مولا (2)

دریافت فایل صوتی