کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


سرود ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها

آمـد بـه دنـیـا؛ دخــتــر زهــرا یــاس بــهــشـت؛ امّ ابــیــهـــا
آمده خـورشیـد فـردای محـشر سورۀ کوثر موسی بن جعـفـر
معصومه ای و نور الهُدایی دار و ندار امام رضایی
نور هدایت؛ جانم فدایت ** نور هدایت؛ جانم فدایت (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

افـســردگـی و غـصـه و دردم ***** مـعـلـومـه از این چهرۀ زردم
دیگه دارم دق می کنم کجایی ای پشت و پناهم
ای تکیه گاه بی کسیم بیا ببین بی تکیه گــاهــم
بیا ببین که توی این دیار غربت چش به راهم
جانم رضا؛جانم رضا؛جانم رضا؛جانم رضا جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

ای فرزند زهرا، ای خـورشیدِ محشر ***** هستی پــارۀ تن، بر موسی بن جعفر
جانم شود به قـربانِ تو ای نـورِ جـانفزا، عزیزِ امام رضا
سلامِ ما به تو ای گلِ زهرا و مرتضی، عزیزِ امام رضا
بانــوی غــریب و مظلـومه، عـصـمتِ خــدا یا معصومه
ای غمدیده، ای مظلومه؛ یا فاطمه، یا معصومه

دریافت فایل صوتی

ذکر شهادت حضرت معصومه به پنج سبک مختلف

زمزمه، زمینه، واحد ، سنگین ، شور
ای جان دو عــالم به فـدای کـرم تو**** عـرش دل ما خــاک مزار و حـرم تو
ای کوثر کوثــر ، آیینه ی مــادر
واویلا واویلا (3 )

دریافت فایل صوتی

زبانحال حضرت معصومه (س) واحد یا زمزمه

ذکر زمزمه یا واحد شهادت حضرت معصومه
بـازم صدای بارون تو کوچه های قـلبم**** بازم به غـیـر گـریه نـداره غصه مرهم
بازم نگاهـام بـه دره مـنتـظره بــرادره**** امیدم اینه که میاد منو از اینجا میبــره
بنـد دلـم پـاره شده (اما هنوز ندیدمش 2)
چارمـه بیـچاره شده (اما هنوز ندیدمش

دریافت فایل صوتی