کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


نوحه شهادت امام صادق علیه السلام

سر آسمان های اعلا/ به زیر قدم های صادق
دل غصه دار محبین/ بسوزد ز غم های صادق
فدای امام غریبی/ که شد کشتۀ زهر کینه
ز داغ عزیز پیمبر/ شده محشری در مدینه
بُوَد ذکر لبها/ چو حیدر چو زهرا
در این سوگ عظمی/ واویلا واویلا
واویلا واغربتا واغربتا واغربتا (2)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جعفر صادق علیه‌السلام

هـفده مـاه ربـیع الاوّل آمد عـاشـقـان ***** شد تـولّد صـادق آل محـمّـد عاشـقان
مـادرش خـندان شده ***** بـاب او شـادان شـده
گــل بــاغ احــمــدی ***** آمـدی خـوش آمــدی

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

صـادق آل مصطفی، رفته از دنـیـا ***** رخت عزا شد بر تن مادرش زهرا
واویلتا واویلتا؛ آه و واویلا؛ واویلتا واویلتا؛ آه و واویلا
ای آسمان خون گریه کن در غم صادق ****عالم شد حسینیۀ ماتم صادق
واویلتا واویلتا؛ آه و واویلا؛ واویلتا واویلتا؛ آه و واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

ای به رخسار تو نـور سرمد**** یوسف مرتـضی سبـط احـمـد
مـــیـــوۀ قــلــب ام ابـــیــهـــا**** سـیّـدی جـعــفـر بـن مـحـمّــد
ای عـلـم تـو خـدایـی ** ای مـعـنی آقـایـی ** روشـنـگـر دلـهـایـی
آه یا اباعبدالله؛ آه یا اباعبدالله؛ آه یا اباعبدالله (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

آی عاشقی که میزنی به یاد غربتم به سینه **** انشالله قسمتت بشه به زودی مکه ومدینه
هـنوزم تو گـوش تاریخ **** سوز اشک و ناله هامه
عـاشـقـا این رو بـدانـیـد**** مـادرم صاحب عـزامـه
من غریبم من غریبم؛ من غریبم من غریبم (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای شهادت امام صادق علیه السلام

ما که همیشه سرخوش شمیمی از شقایقیم **** شیعه که نه، ولی محـبـین امامِ صادقـیم
ای، نور خدایی، که باوفایی، مارو قبول کن، واسه گدایی
ما رو شبـیـه صلحـا، شیـعـۀ واقـعی کن **** مـثـل امام و شـهـدا، شیـعـۀ واقـعـی کن
یا امامِ صادق؛ امامِ صادق؛ امامِ صادق (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

به گوش عرشیان هر دم، رسد افغان من مادر****زده زهر جفا آتش، به جسم و جان من مـادر
ز دست دشمنان دین، چه محنت ها که دیدم من **** شب و روز از ستمهاشان، مصیبت ها کشیدم من
واویلا آه و واویلا؛ واویلا آه و واویلا (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

کـشـتـۀ زهـر جـفا یا مولا یا مولا****صـادق آل عـبـا یـا مـولا یـا مولا
از بار غـم خـمیدی واویلا واویلا ****چه ستـمها کـشیـدی واویلا واویلا
گریانِ تو شد زهرا واویلا واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

تــجــلّــی حــق، آبــروی ولایــی **** وَ روشـنـگــرِ دیــدۀ مــاسِــوایــی
سـلام خـدا بـر تـو یـا حـجـت الله **** که تو صـادقِ آلِ خـیـرُ الـوَرایـی
گـل فــاطـمـه صــادقِ آل طـاهــا (2

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

جانم به فدای تو، ای یوسف پیغمبر **** ای ذرّیۀ زهـرا، آیات خوشِ کـوثر
ای نـور حـقـایق، بر هر دل عـاشق **** ای جلوۀ رحمت، یا حضرت صادق
یا حضرت صادق؛ یا حضرت صادق؛ یا حضرت صادق؛ یا حضرت صادق(2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

سر آسمانهای اعلا، به زیر قدمهای صادق **** دل غصه دار محبین، بسوزد ز غمهای صادق
فدای امام غریبی، که شد کشتۀ زهـر کینه**** ز داغ عزیز پیمبر، شده محشری در مدینه
بُوَد ذکر لبها، چو حیدر چو زهـرا **** در این سوگ عظمی، واویلا واویلا
واویلا واغربتا؛ واغربتا؛ واغربتا (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق علیه السلام

سـلام ای، ولـی اللهِ حیّ سـرمـد، ز خـوبـانِ عـالَـم سـرآمـد
یم حـقـایـق، امام صادق؛ گـلِ باغ آل محمد
رُکنُ الهُـدی یا مولا، امامِ ما یا مولا؛ یابن الـزهـرا یا مولا
مولا امامِ صادق؛ مولا امامِ صادق؛ مولا امامِ صادق (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق ( میرداماد)

غم مدینه، با دل سرشته ــــ خاکش تر از اشک فرشته ــــ با اون غریبیش بازم بهشته
غریب امام صادق، غریب امام صادق ، غریب امام صادق

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام صادق (کریمی)

یه مدینه یه بقیع یه امامی که حرم نداره ******* سینه زن ها، کسی نیست تا، روی قبرش یه دونه شمع بذاره
واویلا ، واویلا ، واویلا یابن زهرا

دریافت فایل صوتی