کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


سرود ولادت حضرت عباس علیه السلام

واله روی زیـبـایت؛ هـمۀ آل پـیـغـمـبـر **** بنشسته از مقدمت؛ خنده بر لبهای حیدر
مهر سما؛ ماه زمیـن **** دسته گـل ام الـبنـیـن
خوش آمدی ابوفاضل؛ خوش آمدی ابوفاضل

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت حضرت عباس علیه السلام

بـر سـپـهـر دین آمـده مـهــتـاب **** زادۀ حـــیـــدر، یـــاور اربــاب
ماه بی مثـل و قـرین ابـوفـاضل **** لالــۀ امّ بــنــیـن ابـــوفـــاضــل
در مـعرفـت سر آمدی**** یا ابالفضل خوش آمدی
مـهـربـان یـار حـسیـن بن عـلـی **** یـار و دلـدار حـسـیـن بن عـلـی
جــان مـا فــدای راه عـشـق تـو **** ای عـلـمـدار حـسـیـن بن عـلـی
ای عزیز فاطمه؛ یا ابالفضل؛ ای عزیز فاطمه؛ یا ابالفضل؛ ای عزیز فاطمه؛ یا ابالفضل(

دریافت فایل صوتی