کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


سرود ولادت امام عسکری علیه السلام

سُرورِ دل عیان بُوَد به شور و شوق دلبری**** مبارک است ولادت مـولا امامِ عـسکری
تویی امامِ انس و جان یا مولا **** نــور زمیـن و آسمان یا مولا
بابای صاحب الزّمان یا مولا
یوسف زهرا یامولا؛ یوسف زهرا یامولا؛ یوسف زهرا یامولا؛ مولا مولا یامولا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام عسکری علیه السلام

خدا رو شکر که همیشه، محبّ حیدریم من ***** به رتبه خاک حریم ِ، امام عسگری ام من
ولادتِ، نــور چشم عـالمین، وجهِ خــدا بـادا مبارک
ولادتِ، حجت حق، یــوسف خیر النساء بادا مبارک
ولادتِ، حـسـن دوّم از آل مـصـطـفـی بـادا مـبـارک
روح هم عهدی خوش آمدی آقا ***** یا ابـالـمـهـدی خـوش آمـدی آقا
یا ابـالـمـهـدی خـوش آمـدی آقا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام عسکری علیه السلام

حجّـت حیّ، سـرمـد خوش آمد **** عـزیـز دل، احـمـد خـوش آمـد
نــور انجـمـن، آمــد خوش آمد **** صـفـای گـلـشن، آمد خوش آمد
در مــاه ربــیــع، از آل طـاهـا**** دومین حـسـن، آمـد خـوش آمد
مهر سپهر سـروری آمد خوش آمد
مولا امامِ عـسـكـری آمد خوش آمد

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام عسکری علیه السلام

روشـنــی عــالــم ز نــور روی تو ******* دل همه خــوبــان مست سـبـوی تو
یا حسن ای گل پیمبری، یا حسن ای عزیز حیدری؛ یا حسن یا امام عسگری، یا حسن
یا حسن یا امام عسگری(3) ، یاحسن

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام عسکری علیه السلام

آمــده جــان جــهــان جــلـوۀ حَـیّ ازلــی **** پـســر فــاطـمـه و یــوسف کـنـعـان علی
تـو زادۀ پـیـغـمــبــری؛ یا مـولا **** مظـهــر نــور داوری؛ یا مـولا
از همۀ خــوبـان سری؛ یا مولا **** یا امــام عـسـگــری؛ یــا مــولا
مولانا گل زهرا؛ مولانا گل زهرا؛ مولانا گل زهرا؛ یا سیدی ابن الرّضا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام عسکری علیه السلام

صـلّ عــلــی مـحـمـد ابــا مـحـمـد آمـد **** صل علی محمد ابن الرضا خـوش آمد
نور طلوع مهر یـاسیـن و کـوثــر آمد *** دوم حـسن از آل زهــرا و حـیــدر آمد
گل ریـزد از آسمان از یـمـن میـلاد او **** فضل و شــرف گـرفته از نام او آبـرو
این نور چشم طاها این پور مولا باشد **** ابن الرضای سوم ، فرزند زهـرا باشد

دریافت فایل صوتی