کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر نوحه شهادت امام جواد علیه السلام

شـاه مُـلکِ قـضا ادرکـنی ***** نـور چـشم رضا ادرکـنی
جواد الائمّه ادرکنی؛ جواد الائمّه ادرکنی؛ جواد الائمّه ادرکنی
واویلا واویلا واویلا؛واویلا واویلا واویلا؛واویلا واویلا واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه شهادت امام جواد علیه السلام

عـبـدِ حـریـم تو ای مولای عـالـمیـنـیم **** از همین هیأت آقا زائـر کـاظـمـیـنـیـم
ما از ازل آقا جان، دل بر ولایت داریم ****چون سائلان نشسته، دمِ باب الـمرادیم
یـا جـوادُ الائـمّـه، فــدای ســوزِ آهـت**** یک حجرۀ در بسته، گردیده قتلگاهت
این الرضا یا مولا؛ این الرضا یا مولا؛ این الرضا یا مولا؛ این الرضا یا مولا

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه شهادت امام جواد علیه السلام

عـــزای جــــواد الائــمّــه رسـیــده **** ناله دارد مـادری قـامت خـمـیده
در دلهـا گـشته به پا شور قـیـامت**** یا حجّت بن الحسن سرت سلامت
زهرِ کینه زد آتش بر جسم و جانش**** آزرده شد از جفا روح و روانش
واویلا واویلا؛ واویلا واویلا (3)

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه شهادت امام جواد علیه السلام

در عـزایـت ای گـل خـیــر الـنـسا**** حضرت سلطان شده صاحب عزا
حُـبّ تـو آغـشـتـه بـا آب و گِــلـم**** نـام زیــبــای تــقــی ذکــر دلــم
گشته جاری اشک غم از دیده ها**** در عـزایت یا جـواد ابـنُ الرّضــا
سیدی ابن الرضا ابن الرضا (2 )

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه شهادت امام جواد علیه السلام

من که نـدانـستم آقا، قـدر زیـارت تو رو ***** نشه یه روزی که بیاد، به من بگی دیگه برو
بـبـیـن شـکـسته آمـدم ** به گـل نـشستـه آمـدم ** خـسـتـۀ خـستـه آمـدم
جوادی و ابن الجواد ** خیلی کارا ازت میاد ** دوست دارم خیلی زیاد
غریب آقام؛آقام آقام ** غریب آقام؛آقام آقام (2)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

زمزمه ی کل عاشقا ، سوره قدر و تبارکه
تولد پاره ی تن ، امام هشتم مبارکه
آمد پسر امام رضا جواد آل احمد
قرص قمر امام رضا ، به این جهان خوش آمد
خوش آمدی یا مولا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

تو جوادی ذوالعطایی جان و جانان رضایی
مصحف جان رضا را سوره کوثر مبارک
جشن میلاد جواد آل پیغمبر مبارک
شد مدینه رشک رضوان از قدوم ماه زهرا
از سُرور این ولادت خنده زن شد گل به صحرا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

تجلّی ِ رخسار جانان ، بهار گلستان ایمان
گل روی فرزند سلطان ، مبارک به یاران
ای یاران جان مرتضی به دنیا آمد
دلبند حضرت رضا به دنیا آمد
تو قمر طاهایی ، گل پسر زهرایی
خوش آمدی یا مولا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

جشن و شور و شادی ، بر همه مبارک
میلاد عزیز ، فاطمه مبارک
شاه مُلک قضایی ، لاله ی مرتضایی
گوهر بحر عصمت ، نور چشم رضایی
یا جوادَ الائم

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

از تبار کوثر امشب ، نور دیگر جلوه گر شد
پاره ی جسم پیمبر ، ضامن آهو پدر شد
جهان گلشن شده زلبخند رضا
چه پر برکت شده ز فرزند رضا
جواد ابن الرضا
ربِ صلِ علی محمد ، محمدٍ و آلِ محمد

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه شهادت امام جواد علیه السلام

جــواد الائــمّه، شده کـشتــه ز کـیـنه دوباره شد عزادار، شهیــدۀ مدیــنــه
به دل سوزِ شرر دید رضــا داغ پســر دید
واویلا؛ واویلا؛ واویلا؛ واویلا؛ واویلا؛ واویلا؛ واویلا؛ واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای شهادت امام جواد علیه السلام

زَنَد گلِ امام رضا، میان حجره دست و پا **** شده زمین کــاظمین، ز داغ او چو کربلا
حجّت خدا جواد *** یوسف رضا جواد *** کشتــۀ جـفـا جواد
جـانِ مـا فـدایِ تـو؛ جـانِ مـا فـدایِ تـو؛ جـانِ مـا فـدایِ تـو( 2 )

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای شهادت امام جواد علیه السلام

شد خــزان در جــوانـی بـهــارم****همــدمی غـیر از اشکــم نــدارم
ظلــمِ کــافــر آتــشم زد **** زهر همــســر آتشم زد
لیکن از اینها فـزونتــر**** داغ مــــادر آتــشــم زد
من غریبم؛ من غریبم

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه شهادت امام جواد علیه السلام

جـلـوۀ جــودی و عــدل و دادی ***** پــور سلطـانی و حــق نــهـادی
من چه گویم به وصفِ مـقـامت ***** مــظــهــرُ الَّــه امـــامِ جـــوادی
ای بر دو عـالـم مولا *** ای نـور چشـم بابا *** ای غـصّه دارِ زهـرا
یـا سیّـدی یا مـظـلـوم؛ یـا سیّـدی یا مـظـلـوم؛ یـا سیّـدی یا مـظـلـوم ( 2 )

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه شهادت امام جواد علیه السلام

ما همه عبــدِ تو یا جـوادیــم ***** نشستــه پشتِ باب المــرادیم
ســائــلـیِ درِ تــو بـه خــدا عــزّتِ
بهشت ما نــوکرا روضه و هیـئتِ
بی تو بـودن برا ما بـد تــر از ذلّتِ
ذکــر تو بر لب زمــزمه *** دلبــر و دلــدار هـمه *** اَدرکنــا یــابن فــاطـمه
یا مولا یا اِبن الرّضا؛ یا مولا یا اِبن الرّضا؛ یا مولا یا اِبن الرّضا (2 )

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه شهادت امام جواد علیه السلام

تو آیت عظمــایی، تو حجت کبــرایــی ***** تو مظهــر جود حق، امیــد دل مــایــی
ای زادۀ زهــرا، جــــانــم بــه فــدایـت***** با عـتــرت طاهـا، گــریــم به عـزایت
واویلا واویلا؛ واویلا واویلا؛ واویلا واویلا؛ واویلا واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه شهادت امام جواد علیه السلام

اگر چه اسیرم به غفلت ، رسد لطف مولا به دادم
ز جان شکر حق را بگویم ، که در بند عشق جوادم
شدم مرثیه خوان دلبر ، به سوز و به آه و به زاری
به یاد امام غریبم ، شده اشکم از دیده جاری
به قلبم فتاده ، شرار عزایت
جوادُ الائمه ، بمیرم برایت

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

در آسمانها محفل شادی به پا شد*****که جشن میلاد جواد بن الرضا شد
آمد به دنیا ، محـبــوب دلها*****جان و جهان و ، هستی بابا
این گل گل زیبای فردوس برین است*****عیدی ما دست امام هشتمین است
بادا مبارک مقدم فرزند زهرا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

ای گل گلشن حضرت زهرا جواد**** سَرور ِ عالمین کعبه ی دلها جواد
مهر تو،عشق تو ، جلوه در آب و گل است**** جشن میلاد تو ، جشن پرواز دل است
سیدی سیدی سیدی ابن الرضا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام جواد علیه السلام

خنده بر روی لب اهلِ ولا مبــارکه*****جشنِ میلاد جواد بنُ الرضا مبارکه
این خجسته جشن ِ میلاد*****تـهـنیت بـاد تـهـنیت باد
ای عزیز مرتضی مولا جواد بنُ الرّضا
***********************

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی شهادت امام جواد ( میرداماد)

بابا ، بابا ، بیـا به بالیـن پـسر ــــــــ بابا، بابا ، مرا به پیش خود ببر(2)
میان حجره بی کس وبی تابم ـــــــــ دیده به راه رویت ای مهتابم
تشـنه لبم کـسی نداده آبم (2)

دریافت فایل صوتی