کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


ذکر سینه زنی اربعین سیدالشهدا علیه‌السلام

با قامت خمیده از، هجوم داغ و غصه‌ها ***** برا زیـارت حسین، زینب رسیده کـربلا
یــار و عــلــمـدارِ ولا رسـیــده ***** از ســر بـــازار بــلا رســیــده
ذکر دلـش شده به چـشم گـریان ***** غریب دشت کربلا حسین جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی اربعین سیدالشهدا علیه‌السلام

دل نوای نینوا دارد،آرزوی کربلا دارد***** هر نفس با شور عاشورا، نغمۀ یا لیتنا دارد
می‌کِشد ما را یک نگاه تو ***** می‌کُـشد ما را قـتـلگـاه تـو
یا حسین مظلوم، یا حسین مظلوم (۲)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی اربعین سیدالشهدا علیه‌السلام

مرا باشد برای روز محشر بهترین توشه*******رَوَم از مرقد مولا به سوی قبر شش گوشه
به دشـت پُـر بـلا ***** به سـمـت کـربـلا
حسین‌جانم حسین، حسین‌جانم حسین

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی اربعین سیدالشهدا

خـسـتـه تـریـن زائـر کـرب‌ و‌بـلا آمـده***** خــواهـر دلـخـونـت از شـامِ بـلا آمـده
در غـم هجرانت از غصه خمیدم ببین***** خیز و به چشم خودت موی سپیدم ببین
ای درد و درمانم یا حسین *****ای آرام جـانـم یـا حـسـیـن
چـون شمعـی آبـم کردی ای سالار من***** خـانـه خــرابـم کـردی ای ســالار مـن
جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 12 شب )

دل زارم، هـوایــی شـده، واسـه کــربــلا، عـزیـز خــدا، یـابـن زهــرا
زده شـعـلـه، بـه دل آتـش، غــم نـیــنــوا، شـه سـر جـدا، یـابـن زهــرا
گـریـه بـر غـمـت آبـروی من*****کـرب و بـلای تـو آرزوی مـن
یاد حرم دارم، سوز و اشک و ناله***** بطلب آقاجان، به حق سه ساله
الـلهـمّ الـرزقـنـا؛ کـربـلا کربـلا (3)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 10 شب )

از کـودکـی سـیـنـه مـی‌زنــم *****وقـف حـسین شد سـر و تـنم
تـا کـه نـفـس تـوی سـیـنـمـه ***** من از حـسـیـن دل نـمی‌کـنـم
کاش ای خدایا، امروز و فردا * از خدمتم راضی بشن علی و زهرا
کاش ای خـدایا، نـوکـر بـمانم * تا جان بـدم تو روضه‌های شاه تنها
وقــتـی پـریــشـانـم حــسـیـن ***** بـا گـریـه مـی‌خـوانـم حسین
فـــدای تـــو جــانــم حـسـیـن
یا لـیـتـنا کـنـا مـعـک* یا لـیـتـنا کـنـا مـعـک* یا لـیـتـنا کـنـا مـعـک

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 10 شب )

سلام ای عـزیـز دو عـالـم ****** سـلام ای شـهـیــد مُــحــرّم
شده دیـن حـق از تو زنـده******بـود اسـم تـو اســم اعــظـم
تو دریای رحـمت تو خـون خـدایی******شه تـشـنـه لـب در صف كـربـلایی
به دوش نـبـی جـای تـو بـوده اما؛ سر جـدایی
شدی محروم از مهر مادر* شدی پامال پای لـشگر* به غارت رفت از تو انگشتر
غـریـب مــادر یـا ثـارالله* غـریـب مــادر یـا ثـارالله* غـریـب مــادر یـا ثـارالله

دریافت فایل صوتی

ذکر زمزمه ای خروج اهل بیت از مکه

از حـریـم کـعـبه عـشق آید آوای جدایی*****کـاروان آل طـه مـی‌شــود کـربــبـلایـی
جان و جانانه حسین است*****صاحبِ خانه حسین است
آه و واویـلا؛ واویـلا، آه و واویـلا؛ واویـلا، آه و واویـلا؛ واویـلا، آه و واویـلا؛ واویـلا(2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی ایام دهۀ اول محرم ( 9 شب)

بـگـریـد زمیـن و بـگـریـد سـمـا ***** فلک نوحه خوان، سینه زن نیـنوا
سلام عـلی شـاه شـیب الخـضیب ***** ســـلام عــلـی ســاکــن کــربــلا
حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی ایام دهۀ اول محرم ( 10 شب)

ای پـسر زهـرا، کـوفه میا مولا ***** چرا که نایاب است، مهر و وفا اینجا
چه مشهود است در این کوفه فریب و مکر و دروغ
و بازار فـروش تـیغ و نـیـزه‌هـاشان شلوغ
سفیر عشق تو منم من ***** بـرایت پُـر مـحـنـم من
امیری یابن الزهرا، امیری یابن الزهرا (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی ایام دهۀ اول محرم ( 11 شب)

ماه حزن و غم و اشک و زاری رسیده ***** فاطمه شد از این غصه قـامت خـمیده
می‌زند به سینه و سر فـاطمه***** خون شده دل خلق عـالم همه
آه، ز کـعـبـه رسـیـده نـوایـی***** مــاه زهــرا شـده کــربـلایـی
آه و واویلتا ای حسین جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهه محرم ( 9 شب )

مـا بـرای حسینـیم، نوکـرای حـسیـنـیم **** عـمـریه زیـر دین کـربـلای حـسیـنـیـم
کربلا عرش اعلای دنیاست **** کـربـلا قـبلۀ سیـنه زنهاست
کـربـلا قـطعه ای از بهشتِ **** کـربـلا خانــۀ آخـر مـاست
مـا گـرفـتار و دلـداه های حـبـیـبـیـم
ما همه گریه کن های شیب الخضیبیم
آه بـرا دیـدن کـربـلا بـی شکــیـبـیـم
یـا حـسـیـن مـا مـبــتـلایـیـم **** عــاشــقــای کــربـــلایــیــم
ای حسین جان، ای حسین جان، ای حسین جان، ای حسین جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهه محرم ( 12 شب )

ای کـریم کـریـمــا حـسین جـان ***** لالۀ سـرخ زهـرا حسیـن جان
ما هـمه سائـل کوی عـشـقـیم ***** فَـتَصَـدّق عَـلَـیـنـا حسین جـان
ای رکـن ایـمـان ما ** ای دیـن و قـرآن ما ** ای بهـتـر از جـان ما
یا سیـدی یا مـظـلـوم، یا سیـدی یا مـظـلـوم، یا سیـدی یا مـظـلـوم (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهه محرم ( 11 شب و به 4 سبک مختلف )

بـاز در شور و نـوای مسلـمم **** خونـجگر بهر عزای مسلمم
مسلم آن اهل غم و آه حسین **** اولـیـن قـربـانـی راه حـسین
یاحسین و یاحسین و یا حسین

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهه محرم ( 12 شب )

تو سفـیـنـة النجاتی، سـاقـیِ آب حـیـاتی**** کشته امر به معروف، تو قتیل العبراتی
الگوی هر مسلـمانی ** فـدای دین و قـرآنی ** بر جـسم عـالمی جانی
یا مظلـوم ابـی عـبدالله، یا مظلـوم ابـی عـبدالله، یا مظلـوم ابـی عـبدالله (2)

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 14 شب به 5 سبک مختلف )

کوفه میا حسین جان، کوفه وفـا ندارد **** کـوفی بی مـروت شـرم و حـیـا ندارد
گردد به شـهـر کـوفه مسلم فـدایت آقا**** در کوچه های غـربت گِریَم برایت آقا
مظلوم حسین حسین جان؛ مظلوم حسین حسین جان؛ مظلوم حسین حسین جان؛ مظلوم حسین حسین جان

دریافت فایل صوتی

ذکر سینه زنی دهۀ اول محرم ( 14 شب )

گر آمده ایم اینجا، ما زائـر مولاییم **** دعوت شده از سویِ،صدیقۀ کبراییم
بـا کــوه گــنـاه و، بـا دیـدۀ گـریـان **** گل کرده به لبها، آوای حسین جـان
مولا یا حسین جان، مولا یا حسین جان، مولا یا حسین جان، مولا یا حسین جان

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام

ماه رسول خدا؛ شد پر نور و ضیا **** آمــده دنــیــا؛ عــزیــز دل زهـــرا
آمـده دلـبـر مـا؛ سیّـد و سَـروَر مـا **** آمــده دنــیــا؛ عــزیــز دل زهـــرا
تو آسمانِ ولایت کرده طلوع خورشید و ماه
عـالَـم بـهـاران شـده از نــور جـمـال ثـارَالله
آمــده شـــاه تــمـام عـالــمـیـن **** اشک شوق ما روان شد از دوعین
ذکر کـلّ عـاشـقـان امشب اینِ **** سیّـدی ابـی عـبـدالله الـحـسیـن
یا حسین یابن الزّهرا؛ یا حسین یابن الزّهرا؛ یا حسین یابن الزّهرا(2)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام

مـیـلاد ابـی عـبـدالله، دلـهـا غـرق سُـرور **** نازل شد به حریم حق، امشب سورۀ نور
آمد گـل پسر زهـرا ** خورشید دگر زهـرا ** نـور چشم تر زهـرا
سـیّـد الـشّـهـدا
آمده خون خدا؛ یوسف خیرالنسا؛ نور مصباحُ الهُدی؛ گشته عالمتاب
سیّدی مولاحسین؛ سیّدی مولاحسین؛ سیّدی مولاحسین؛ مهربان ارباب

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام

قلب زهـرا شد با شـعـف همراه**** آمـــده جــشــن عـــیــد ثـــارالله
نور مصباح الهدی خوش آمدی**** یا سفـیـنـة الـنّجـاة خـوش آمـدی
کوثـر و حـمد و قارعَة**** رحـمـة اللهِ الـواســعَـة
لالـۀ گــلـشـن زهــرا و حــیــدر **** نــور دیـده و عـزیـز پــیـغــبــر
ذکر زیـبای تو را بر لـب داریم **** با خـمـیـنـی و شهیدان و رهـبـر
یا حسین حسین حسین؛ یا ثارالله (6 )

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام

آمده سُرور قلب مصطفی، به علی نور عین **** رهبر و سَروَر و کُلّ کائنات، گل زهرا حسین
آمده سلطان کـربـلا **** آمده عشق خودِ خدا
دشـمــن آل اُمـــیّــه **** شـاه دین ابا الـرّقـیّه
گل فاطمه حسین جان؛ گل فاطمه حسین جان ( 2 )

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام سبک ۲

خانۀ زهرا و علی؛ گشته پر از مهر و صفا **** سر زده خـورشید رخِ؛ سَـروَرِ خیـل شُهدا
آمده آنکَس که بُوَد؛ فاطمه را نـور دوعـین **** میشنـوم از همه جا؛ ذکر حـبیبی یا حسین
کعبه دلها یا حسین؛ ای گل زهرا یا حسین

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام

خانۀ زهرا و علی؛ گشته پر از مهر و صفا**** سر زده خـورشید رخِ؛ سَـروَرِ خیـل شُهدا
آمده آنکَس که بُوَد؛ فاطمه را نـور دوعـین**** میشنـوم از همه جا؛ ذکر حـبیبی یا حسین
کعبه دلها یا حسین؛ ای گل زهرا یا حسین

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسین علیه السلام

شده آوای لبهای؛ همـۀ اهل عـالـمین ***** السلامُ علیکَ یا؛ ابا عبدالله الحـسیـن
آمدی ای نـور کـوثــر ***** فـرزنـد زهرا و حیـدر
خوش آمدی یا ثارالله ***** مــدد یــا ابـاعــبـدالله

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه و سینه زنی دوازده شب اول محرم 5

دوبــاره این- دل زارم- بیــقــراره- بیقــراره میخواد این دل - که بسوزه - باران از دیده بباره

آمده ماه محرم- خواهرش در - شور و شینِ تو دلش عشق حسین و- رو لباش ذکر حسینِ

واویلا واویلا واویلا واویلا

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه و سینه زنی دوازده شب اول محرم ۶

سفیر تو اسیر بی وفاهای کوفه س **** پناه و تکیه گاهش در و دیوار کوچه س
تنها موندم با کینه ها نامردن کوفیا **** به حق مــادرت برگــرد اینجــا نیــا
شکسته بغض گلوم پیشت رفته آبروم ****عمرم با غصه ی تو داره می شه تموم
غم بچه هات منو می کشه ****غم کربلات منو می کشه

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه و سینه زنی دوازده شب اول محرم ۵

غریبم و آواره ، چشام داره می باره
پشت و پناهــی نـدارم *** که سر رو شونش بزارم *** اسمتــو پیشش بیــارم
این کوفه ی دنیا پرست ، دشمن مردای خداس
مزد کسی که با تواِ ،‌ تهمت و حرف ناسزاس
ببین غــریــبــم ،پـــرم شــکــســتــه *****با دست کینه ی کوفه، سرم شکسته
غریبم آقا ؛ غریبم آقا ؛ غریبم آقا ؛ غریبم آقا

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه و سینه زنی دوازده شب اول محرم ۴

در غریبی نهم سر به دیوار***** گرید از حال من چوبه ی دار
کوفه پر گشته از کینه برگرد ****وارث آب و آئیــنــهــ بــرگرد
سیدی سیدی ای حسین جان

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه و سینه زنی دوازده شب اول محرم ۳

ای نور چشم عالمین****جانم فدایت یا حسین
ای رُكن ایمانم ،‌ مولا حسین جانم
******
فدای راه دین شدی**** تشنه نقش زمین شدی
زین غصه گریانم ، مولا حسین جانم

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحه و سینه زنی دوازده شب اول محرم ۲

ای پسر فاطمه ، ای به نبی نور عین ***** كوفه ندارد وفا ، كوفه میا یا حسین
یا سیدی یا حسین
******
بی كس و تنهایم و ، آمده جان بر لبم ***** موقع جان دادنم ، خونجگر زینبم
یا سیدی یا حسین

دریافت فایل صوتی