کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


سرود ولادت امام محمد باقر علیه‌السلام

سر زد طلوع رحمت از طور الهی***** آمـد به دنـیـا پـنـجـمـیـن نـور الـهـی
دلهای یاران، خوشحال و شاد است*****این نـور چـشـمِ، زیـن الـعـبـاد است
آمد عزیزِ، زهرا و حیدر ***** الله اکــبـــر الله اکــبــر...
الله اکـبـر الله اکـبـر؛ الله اکـبـر الله اکـبـر

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام محمد باقر علیه‌السلام

یثرب دوباره گشته است پُر ز شور و شادی**** گوید با شور و با شعف؛ نکته‌ای منادی
گلی ز گلزار دین؛ ز لطـف حق وا شده**** نـور خـدا سـاجـدین؛ بنـگـر که بابا شده
حضرت باقر مدد؛ حضرت باقر مدد؛ حضرت باقر مدد؛ حضرت باقر مدد

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

بیایید بازم عاشقا به باده لب بزنیم **** لب به شراب و میِ ماه رجب بزنیم
باید واسه گدایی دستای خالی مونو**** به دامن پـسـر شـاه عـرب بـزنـیـم
اومد از راه مسافر، گل زهرایی باقر **** بگید امشب به آقا، ما مریدیم و چاكر
مددی یابن زهرا

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

نور الله و الصمد شد جلوه گر از عرش اعلا**** از وجود او خدای لَم یَزل مَنَ عَلَینا
ز یمن مقدمش، جهانی شد رفیع ****دلم پر می‌زند، سوی خاک بقیع
امام باقـر مدد؛ امام باقر مدد؛ امام باقـر مدد
ربِ صلِ علی محمد، محمدٍ و آلِ محمد (4)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

به حقّ یا ربّ و، یا بـاطن و ظاهر *****یا مـولا أدرکـنی، یا حضرتِ بـاقـر
می‌کنم زمزمه خوش آمدی*****دلبـر ما همه خوش آمدی
یوسف فاطمه خوش آمدی، سیّدی
سیّدی ای عزیز فاطمه * سیّدی ای عزیز فاطمه * سیّدی ای عزیز فاطمه * سیدی

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

دل زعطای فاطمه، به عرش حق مجاور است ***** جشن خوش ولادتِ، آقا امام باقـر است
باقر علم عالمین یا مولا ** به مصطفی نور دو عین یا مولا ** یوسف یوسف حسین یا مولا
ای گـل زهـرا و حـیـدر ***** مــولا یـا بـاقـر الـعـلـوم

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام محمد باقر علیه السلام

بـاقــر آل عـبـا، نـاطـق وحـی خــدا **** روشنیِ دو سـرا، ای دل و دلـبر ما
نور دو عین مولا **** جان حسین مولا
سبـط نـبـی مولا **** ذکـر لـبـی مـولا
یا حضرت باقر؛یا حضرت باقر؛یا حضرت باقر؛یا حضرت باقر

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

یا باقر ِ آل عبا/ای یادگار کربلا...
جان علی و فاطمه/دلبند زین العابدین
جانها فدای راهت ای/فرزند زین العابدین
ای جان من،جانان من/ای ذکر تو درمان من
می باشد ای وجه خدا/خاک تو بر چشمان من

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

ای حجـت الله بـر زمیـن*****بـر مــا امـام پــنـجـمـیـن
حق از تو ظاهر، امام باقر
شهادت تـو، سـوز بـکـای مـا شـد *****شـور طـنـین، یا لـیـتـنـای مـا شـد
شهـر مـدیـنه، دارالعـزای مـا شـد
یا؛ امام باقر؛ امام باقر؛ امام باقر(2)

دریافت فایل صوتی

زمینه شور سینه زنی شهادت امام باقر علیه السلام

ســلام کـلّ افــلاک****به محضر تو مـولا
مـحـبـت تـو بــاشـد****تـمـام هـــسـتـی مـا
تـو بـاقـرالعـلـومـی****منـم گــدای کـویـت
بُوَد همیـشه هر جـا****روی دلم به سـویت
مـولا امامِ باقر؛ مـولا امامِ باقر(2)

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

الا ای کـه نــور خــدایـی*** ز رخسار تو گشته ظاهر
عـقـایـد و انـدیــشـه زنـده***شـد از مکـتـب قـالَ باقـر
جواب کـرامات و خـوبی***بگو از چه شد زهر کینه
توجان دادی و درعزایت*** شـده کــربــلایـی مـدیـنـه
الا ای دو عـالـم ***حـزیـنِ عـزایت
غـریـبِ مـدیـنـه***بـمـیـرم بـرایـت

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

دلـم در مـــدیـنـه زائـر شـد*****عـزای حضرت بـاقـر شد
گـشتـه پـرپـر گـل یـاسمن*****تـسلیت حـجـت بن الحسن
واویلا؛ واویلا؛ واویلا (3)

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

شد دل عـالم پـریشان و حـزین****در عـزایت ای امـام پـنجـمـیـن
ای شهـیـد زهـر کـیـنـه الـسلام **** چـشـمـۀ نـور مــدیـنـه الـسـلام
سیدی یا حضرت باقر مدد (4)

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

شد دل عـالم پـریشان و حـزین****در عـزایت ای امـام پـنجـمـیـن
ای شهـیـد زهـر کـیـنـه الـسلام **** چـشـمـۀ نـور مــدیـنـه الـسـلام
سیدی یا حضرت باقر مدد (4)

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

ای عـزیز مصطـفی امامِ بــاقـر****مسمـوم زهـر جـفـا امـامِِ بـاقـر
جانِ تو چه مظلومـانه فـدا شد**** مادرت فاطمه صاحب عزا شد
واویلا واویلا آه و واویلا...

دریافت فایل صوتی

ذکر نوحۀ شهادت امام محمد باقر علیه السلام

گـشتـه مـسمـوم از جـفـا امامِ بـاقـر***** نـور چـشـمِ مـصـطـفـی امـامِ بـاقـر
ای عـالمِ ای مُدبّـر ** ای نـور حیّ قـادر ** مظلـوم امامِ باقر
در عزایت یا مولا گریه شد کار همه ***** آتـش دلـهـا شـده نـالـه‌های فـاطـمـه
یا مظلوم یا مظلوم ای پسر فاطمه(2 )

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام باقر علیه السلام

دل زعطای فاطمه*** به عرش حق مجاوراست
جـشــن خوش ولادتِ*** آقــا امــام بــاقــر اسـت
باقرعلم عالمین یا مولا** به مصطفی نور دو عین یا مولا** یوسف یوسف حسین یا مولا
ای گل زهرا و حیدر( 3) مولا یا باقر العلوم

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام باقر علیه السلام

محمد آل احـمـد، از همه خـوبان سرآمد عزیز زهرا وحیدر،امام ِ باقرخوش آمد
آیــنــه ی تــجـلّـی حُـسـن خــدا طلعت او، شمس ولا، نور هُدی
او ولیّ حیّ سبـحــان ، نورچشم عالمینِ پسر حضرت زهرا ، نوه ی امام حسینِ
مددی حضرت باقر،مددی حضرت باقر،مددی حضرت باقر(2)

دریافت فایل صوتی