کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

نـیـمـۀ مـاه خـدا و، آمده ماه پـیـغـمـبر ***** جلوه شده ماهِ روی، یوسفِ زهرا و حیدر
جانم یا حـسن بر لبِ همه ***** جانم یا حسن شور و زمزمه
جانم یا حسن یابن فـاطمه***** جانم یا حسن یابن فـاطمه

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

ای روزه‌داران رحمت یزدان عمیم است **** ماه ضیافت سفره‌اش دست کریم است
از بخـشش او، می‌بارد اعجاز **** از خـنـدۀ او، گـل می‌شـود باز
بوی گل سرخ، عطر چمن شد **** عـید حـسن شد، عـید حسن شد

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام

جلوۀ قمر فاطمه خــوش آمد **** اولین پسر فاطمه خوش آمد
نــوای یا حسن حسن ذکــر جان همه **** خوش آمدی خوش آمدی پسـر فاطمه
به به ، چه جمالی و چه روی مـاهی **** جــانــم ، بــه فــدای او بشــه الــهــی
ذکرم ، با همه جان و تن ، یا حسن یا حسن
ای عزیز مصطفی یا حسن **** نور چشم مرتضی یا حسن
ســورۀ کـوثــر مــادر تویی **** یا امـام مجــتــبــی یا حسن
یا امـام مجــتــبــی یا حسن؛ یا امـام مجــتــبــی یا حسن؛ یا امـام مجــتــبــی یا حسن(2)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام

نیمۀ ماه خدا شده عیان، کوکب هل اتی***** آمـده کـریـم آل فـاطـمه، حسنِ مجــتـبی
آمــده جانــان فــاطمه ***** یوسف کنعان فــاطمه
جلــوۀ جمــال ســرمد***** آمــده ابــا مــحــــمــد
یا حسـن ای گـل زهـرا؛ یا حسـن ای گـل زهـرا (2)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام

هر چی نفس تو سینمه ، نذر چشای حبیبه**** آقای مهربون من، داد رسِ هرچه غریـبه
از دو دستِ کریم او، سخاوت دائم می باره **** حاتم طایی به والله ، پیش مـولا کـم میاره
روی دست فاطمه هرکسی صورتش رو دیده **** اینقدر قشنگ بوده که دیگه مثلش و ندیده
خدا خورشید آفریده
یا حسن عزیز زهرا ، پسر ارشد مولا (2)

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام

آمده فصل طراوت ، موسم شادی دلها****نیمه ی ماه خدا و ، میلاد یوسف زهرا
مبارکه ، خنده روی صورت زیبای مولا
مبارکه ، شادی و شور و سرور قلب زهرا
مبارکه ، جشن میلاد کریم آل طاها
ماگدایان امام حسن هستیم ****سائل نان ِ امام حسن هستیم
دین و ایمانم ، حسن حسن جانم

دریافت فایل صوتی

سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام

تو کریم اهل بیتی، نور چـشم مصطـفایی **** تو عزیز جان زهرا، پور حیدر مجتـبایی
تو سبــط احــمـدی، تـو نــور ســرمــدی ***** در این مــاه خــدا، حســن خــوش آمدی

دریافت فایل صوتی