کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ ششم ـ قسمت سوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ خطبۀ دوم و سوم سیدالشهدا در صبح روز عاشورا؛ ملاقات امام با عمر سعد در صبح عاشورا؛ آمدن ملائکه و جنیان به کربلا در صبح عاشورا؛ اولین تیر باران لشکریان امام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ ششم ـ قسمت دوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ تعداد لشکریان عمر سعد؛ نماز صبح عاشورا و سخنان امام؛ آغاز صبح عاشورا و اولین حمله دشمن؛ متن کامل اولین خطبۀ سیدالشهدا در صبح عاشورا؛ اقدامات قبل از آغاز جنگ

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ ششم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ اقدامات امام در شب عاشورا؛ حالات امام و اصحاب امام در شب عاشورا؛ سخنان امام با حضرت زینب در شب عاشورا؛ تعداد اصحاب امام؛ نقد و بررسی روضه های غلط و تحریفی شب عاشورا

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ پنجم ـ قسمت سوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ سخنان امام با حضرت زینب و حضرت عباس در عصر تاسوعا، سخنان امام با اصحاب در شب عاشورا؛ سخنان قاسم بن الحسن با عمو در شب عاشورا؛ ( وقایع عصر تاسوعا و شب عاشورا )

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ پنجم ـ قسمت دوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ تعداد لشکریان مختلف دشمنان که به کربلا آمدند؛ قطع آب به خیام امام؛ ملاقات امام با عمر سعد؛ وقایع عصر تاسوعا؛ آوردن امان نامه برای حضرت عباس؛ حمله لشکریان عمر سعد ( وقایع روز های ششم تا نهم محرم )

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ پنجم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ خطبه ها و سخنان و اقدامات سیدالشهدا بعد از ورود به کربلا؛ ورود عمر سعد به کربلا و لشکرهای کوفیان به کربلا؛ خرید زمین کربلا ( وقایع روز های دوم تا ششم محرم )

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ چهارم ـ قسمت سوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ اقدامات امام بعد از رویارویی با حر؛ پیوستن 4 نفر به امام ؛ آغاز محرم و خواب امام؛ دعوت امام از عُبيدِاللهِ بنِ حُرِّجُعفي؛ رسیدن دستور توقف کاروان و خطبۀ امام بعد از رسیدن دستور؛ ورود به زمین کربلا و سخنان امام در کربلا ( وقایع 21 ذیحجه تا دوم محرم )

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ چهارم ـ قسمت دوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ رسیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و اقدامات امام؛ جدایی اولین گروه از کاروان امام؛ دیدارهای امام با أَبَاهِرَّة أَزْدِي و فرزدق؛ رویایی کاروان امام با لشکریان حربن یزید ریاحی؛ سخنان امام با حر و خطبۀ ایشان در جمع لشکریان حر ( وقایع 21 ذیحجه تا 27 ذیحجه)

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ چهارم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ خروج امام از مکه و اقدامات عبدالله بن جعفر؛ دیدار با بشر بن غالب؛ دومین نامۀ امام به مردم کوفه؛ مبارزه و شهادت قیس بن مسهر؛ دیدار امام با زهیر بن قین و دعوت از او ( وقایع هشتم تا بیست و یکم ذیحجه )

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ سوم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ ارسال سر مسلم و هانی به شام و دستورات جدید یزید به ابن زیاد؛ اقدامات یزید برای ترور امام در مکه؛ دیدارهای امام با عبدالله بن عمر؛ زُرَارَةُ بْنِ خُلَّج و محمد حنفیه قبل از خروج از مکه؛ خطبۀ امام قبل از خروج از مکه؛ نامۀ امام به بنی هاشم

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ سوم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ قیام مسلم بن عقیل علیه ابن زیاد و خیانت مردم به او؛ مبارزه و شهادت مسلم بن عقیل؛ اقدامات مسلم بعد از دستگیری؛ اقدامات ابن زیاد بعد از شهادت مسلم و هانی؛ ( وقایع هشتم و نهم ذیحجه )

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ سوم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ دعوت نامه های کوفیان از امام؛ پاسخ امام به نامه های مردم کوفه؛ اعزام مسلم بن عقیل به کوفه و اقدامات ایشان در کوفه؛ نامۀ امام به مردم بصره؛ ورود ابن زیاد به کوفه و اقدامات او؛ دستگیری هانی بن عروه و قیام مسلم بن عقیل ( وقایع جهارم شعبان تا هشتم ذیحجه)

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دوم ـ قسمت سوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ سخنان امام با عمربن علی قبل از خروج از مدینه، وداع امام علیه السلام با ام سلمه، خروج امام از مدینه، مواجۀ امام با ملائکه و جنییان و سخنان حضرت در این دیدارها، ورود امام علیه السلام به مکه و اولین اقدامات حضرت

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دوم ـ قسمت دوم)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ وداع امام با قبر پیامبر؛ امام حسن و حضرت زهرا؛ فرق های زبانحال و زبان قال، نقد و بررسی روضه های غلط در خروج امام از مدینه، سخنان امام با محمد حنفیه قبل از خروج از مدینه، وصیت نامۀ سیدالشهدا علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ دوم ـ قسمت اول)

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ مرگ معاویه و وصیت های او به یزید؛ نامۀ یزید به حاکم مدینه برای تحت فشار قرار دادن امام و بیعت گرفتن، احضار امام به دارالحکومۀ مدینه و سخنان امام ، اقدامات حاکم مدینه برای بیعت گرفتن از امام علیه السلام

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ اول ـ قسمت سوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ اهداف بازگویی زندگانی و مقتل سیدالشهدا از دیدگاه احادیت و آیات قرآن و مصادیق آن در سور قرآن؛ توصیه های تخصصی در نحوۀ روضه خوانی، ویژگی ها و نحوۀ روضه خوانی

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ اول ـ قسمت دوم )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ ادامۀ معرفی 77 کتاب و منابع تاریخی این مقتل از قرن دوم هجری تا قرن پانزدهم، توصیه های تخصصی به مداحان برای مقتل خوانی، هدف از روضه خوانی

دریافت فایل صوتی

مقتل صوتی سیدالشهدا علیه السلام ( جلسۀ اول ـ قسمت اول )

با توجه به اینکه جلسات مقتل صوتی 1:30 دقیقه بود و حجم بالای فایل گاهی باعث مشکل دانلود فایل می شد؛ بنا به درخواست شما کابران عزیز به ناچار هر جلسه را به سه قسمت تقسیم کردیم تا دانلود آن به راحتی انجام شود.
این فایل شامل بخش های زیر است:
ـ ارکان مداحی و جایگاه هر یک در مداحی ها، فرق های مستند بودن با مکتوب بودن، معایب و ایرادات روضه های شنیداری و لزوم مطالعه کتب معتبر، معرفی 77 کتاب و منابع تاریخی این مقتل از قرن دوم هجری تا قرن پانزدهم،

دریافت فایل صوتی